iLLOTE NOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ILLOTE NA TV

A Revista Fin de Semana (TVG) – 21/03/20

Actualizad@s (TVG) – 30/03/20

ILLOTE NA PRENSA

La Voz de Galicia – 23/03/20

El diario – 27/03/20

La Voz de Galicia – 28/03/20

La Voz de Galicia – 29/03/20

ILLOTE NA RADIO

Voces de Compostela (Radio VOZ) – 26/03/20

Con Voz (Radio VOZ) – 28/03/20
NOTA DE PRENSA

EN GALEGO

A iniciativa iLLOTE nace durante o mes de marzo do 2020, cando a pandemia do Coronavirus (COVID-19) obrigou á poboación a estar pechados nas súas casas durante un tempo indeterminado non menor a 15 días. Illados no espazo, cada quen no seu ‘illote’, pero non no tempo, e moito menos no ámbito social e cultural.

Para as persoas deste tempo, abertas, plurais, sociais, comunicativas, creativas, imaxinativas,…, os días dentro dos domicilios fanse moi longos sen poder compartir experiencias, ilusións, sensacións,…

Afortunadamente, en pleno século XXI as tecnoloxías da comunicación e da información están moi estendidas, polo que centos de artistas deciden utilizar estas ferramentas para chegar á poboación, para amosar as súas creacións e, á vez que están ocupando o seu tempo de ‘clausura’ no que mellor saben facer, tamén procuran unha alternativa de ocio para os seus seguidores que poden desfrutar dende das súas propias casas, nos seus ‘illotes’.

iLLOTE aglutina a un total de catorce músicos de varios lugares do territorio (Ribeira, Santiago, Coruña, Vigo, Sada, Teo e Madrid) a un artista gráfico, un humorista, un técnico en tecnoloxías e unha escritora. Todo este equipo é o encargado de preparar un Festival de Música en Streaming ecléctico e plural, de músicos emerxentes e outros con anos de experiencia, que queren compartir as súas propias composicións e creacións, e conseguir ‘unir arquipélagos’ co son, coa melodía, coas letras, co ritmo…

Estamos traballando duro para acadar unha maior accesibilidade ao noso proxecto, emitindo todas as actuacións dende un mesmo enlace que poda ser reproducido dende dispositivos móbiles, tabletas, ordenadores ou smart tv. Asemade, os espectadores non necesitan ter unha conta en ninguha rede social, só un dispositivo que teña acceso a internet.

Sabemos que non é a única iniciativa deste tipo, tampouco é a primeira e, de seguro que non vai ser a última, pero é a nosa, está feita con moito cariño e ilusión, e queremos compartila con todos vós.

MÁIS INFO: illote.eu

Se a música non para, o planeta non se detén.

Un saúdo! Grazas!

EN CASTELÁN

La iniciativa iLLOTE nace durante el mes de marzo do 2020, cuando la pandemia del Coronavirus (COVID-19) obligó a la población a estar encerrados en sus casas durante un tempo indeterminado no menor a 15 días. Aislados (‘hilados’) en el espacio, cada uno en su isla (‘ilota’), pero no en el tiempo, e mucho menos en el ámbito social y cultural.

Para las personas de este tiempo, abiertas, plurales, sociales, comunicativas, creativas, imaginativas,…, los días dentro de los domicilios se hacen muy largos sin poder compartir experiencias, ilusiones, sensaciones,…

Afortunadamente, en pleno siglo XXI las tecnologías de la comunicación e de la información están muy extendidas, por lo que cientos de artistas deciden utilizar estas herramientas para llegar a la población, para mostrar sus creaciones y, a vez que están ocupando o su tiempo de ‘clausura’ en lo que mejor saben hacer, también ofrecen una alternativa de ocio para sus seguidores que pueden disfrutar desde sus propias casas, en sus propias islas (‘illotes’).

iLLOTE aglutina a un total de catorce músicos de varios lugares del territorio (Ribeira, Santiago, Coruña, Vigo, Sada, Teo e Madrid) a un artista gráfico, un humorista, un técnico en tecnología y una escritora. Todo este equipo es el encargado de preparar un Festival de Música en Streaming ecléctico y plural, de músicos emergentes y otros con años de experiencia, que quieren compartir as sus propias composiciones y creaciones, y conseguir ‘unir archipiélagos’ con sonido, con melodía, con letras, con ritmo…

Estamos trabajando duro para lograr una mayor accesibilidad a nuestro proyecto, emitiendo todas las actuaciones desde un mismo enlace que pueda ser reproducido desde dispositivos móviles, tablets, ordenadores o smart tv. Además, los espectadores no necesitan tener una cuenta en ninguna red social, sólo un dispositivo que tenga acceso a internet.

Sabemos que no es la única iniciativa de este tipo, tampoco es la primera y, seguro que non va a ser la última, pero es la nuestra, está hecha con mucho cariño e ilusión, y queremos compartirla con todos vosotros.

MÁS INFO: illote.eu

Si la música no para, el planeta no se detiene.

(‘Se a música non para, o planeta non se detén’)

Un saludo! Gracias!